Huize Den Ham

Van Margreet Visser ontving ik deze foto van Huize Den Ham, dat Frans Beukman (1783-1867) liet bouwen op de Buiksloterham en waar hij gewoond heeft vanaf 1856.

Margreet heeft gepubliceerd: “De geschiedenis van de buiksloterham tot 1921, deel 2: Inpoldering van de Ham en de eerste bewoners.” Meer informatie vind je op haar website >>buiksloot.com<<

Huize Den Ham

Februari 1865, kruiend ijs

De winter in 1865 was streng en toen in februari de dooi inviel, kwamen de eilandbewoners in grote problemen door kruiend ijs.
Hierbij een krantenartikel dat de noodsituatie beschrijft. >>kruiend ijs.pdf<<

EMKE, naamsafleiding

Van mijn contactpersoon Paul Haupt uit Emstek kreeg ik een interessant artikel toegestuurd uit de Münsterländischen Tagezeitung. De datum stond er helaas niet bij, maar de publicatie zal rond september 2014 geweest zijn.

In Duitsland dragen ongeveer 450 personen de naam Emke. Zij wonen overwegend in Noordwestduitsland, de meesten in de omgeving van Cloppenburg. De naam komt in verschillende spellingsvarianten voor, zoals Ehmke, Emcke, Ehmcke en Ehmecke en ook de genitiefvormen Emken en Emcken.

Voor het hele artikel kies: >>Der Familienname Emke leitet sich von ‘Emiko’ ab<<

Laatste vondsten in Duitsland

Bij mijn genealogisch onderzoek heb ik vaak met teleurstellingen te maken, maar soms heb ik puur geluk. Tijdens mijn vakantie heb ik wat tijd besteed in het bisschoppelijk archief in Vechta.

Bij dat laatste bezoek in het archief heb ik alleen wat aanvullende details kunnen vinden. Maar toen ik thuiskwam lag er een verrassing voor me klaar: een brief uit Duitsland. Mijn inschrijving in het archief had de aandacht getrokken van een 91-jarige onderzoeker, Paul Haupt. Zijn grootmoeder was een Emke. Hij nodigde me van harte uit om hem te bezoeken en een en ander te bekijken en te vergelijken.

Een afspraak was snel gemaakt en samen met mijn vrouw zijn we een paar dagen naar Westeremstek getogen. We troffen een zeer energieke, 91-jarige man. Hij had al snel getoond wie de voorouders van zijn grootmoeder Anna Emke waren en ik kan zijn familie precies in mijn verzameling passen. In een vijfentwintig jaar oude Mercedes reden we naar zijn broer Georg, waar we hartelijk ontvangen werden met "Kaffee und Kuchen". Deze broer bleek een systematicus die de relevante gegevens keurig in lijstjes uit zijn PC liet rollen.

De grote verrassing kwam de volgende dag, toen Paul ons de omgeving liet zien. Op een gegeven moment zette hij zijn Mercedes aan de kant en vroeg ons wat foto's te maken van een boerenhofstede, waar volgens hem de Beukmannen vandaan kwamen. Wij stonden daar opnamen te maken, toen een vrouw naar buiten kwam. Paul ging direct naar haar toe om uitleg te geven. Zij was de vrouw van Georg Böckmann. We werden binnen gevraagd om een tableau in de hal te bekijken. Daarop stonden alle generaties van de erfgenamen van de boerderij tot in de 15eeuw. Dat was nog eens mazzel hebben.

Er werd koffie gezet en we kwamen uitvoerig in gesprek. Oma wist te vertellen dat er een Böckmann naar Amsterdam was geëmigreerd, een winkel in “Zylinders” (hoge zijden) begon en daar rijk was geworden. Dat klopte aardig, want de eerste Beukman (Franciscus Wessellus Josephus) in Amsterdam was een manufacturier die verschillende huizen en landerijen kocht. Hij werd eigenaar van de Buiksloterham en later van het eiland De Horn.

Bij ons bezoek was de aansluiting van mijn moeders familie nog niet duidelijk. Maar later na wat e-mails uitwisselen viel het kwartje.
Mijn moeder, Corrie Beukman, en de huidige eigenaar van de boerderij in Emstek, Georg Böckmann, stammen af van dezelfde voorouders: Diedrich Böckmann (1653-1733) en Anna Niemann (1659-1717).

Helaas hadden we geen goede camera bij ons om het tableau goed te fotograferen. Dat ga ik zeker nog eens doen bij een hernieuwd bezoek aan de familie Böckmann te Emstek.

Een paar van de gemaakte foto's kun je hier bekijken:

 
 
Georg Böckmann


Georg Böckmann
Cornelia Adriana Hendrika Beukman (1901-1991)


Corrie Beukman

 

 

Emstek

Wapen van Emstek

 

 

2011 Theo Emke