Het eiland De Horn en Jan Rebellewaard

Amstelredam in 1600

 

 

Hier is een van de oudste afbeeldingen van Amstelredam, gemaakt in 1600 naar een tekening uit 1570 van Joost Janszoon Beeldsnijder.

De Horn staat hier vermeld als "Den Hooren" en Jan Rebellenwaard als "Jan Verbellen eijlant". Zoals op de kaart zichtbaar heeft in de 16e eeuw op De Horn nog een kapel gestaan.
De Horn ben ik ook tegengekomen als Hornsloot, S. Antonis-Eiland en als Saner Horn (gelegen aan een horn of hoek van de Zaane).
Het IJ was vroeger een levendige en gril gevormde waterloop met eilanden en schiereilanden. Voor de afsluiting van de Zuiderzee kende het eb en vloed. In de smalle delen van het IJ sleet het getij diepe geulen die het vaarwater voor de haven van Amsterdam en Zaandam op natuurlijke wijze op diepte hielden. Bij de aanleg van het kanaal zijn deze geulen gebruikt.

 

 

 

 

Op onderstaande compilatietekening (van G. Schuurman) in 1849 kun je het eiland De Horn (of De Hoorn) onder Zaandam zien liggen met rechts het eilandje Jan Rebellenwaard. De Horn werd in 1399 door graaf Albrecht van Beieren verkocht aan het Karthuizerklooster te Amsterdam. Na opheffing van het klooster werd het afgestaan aan het Burgerweeshuis. In het begin van de 16e eeuw woonden er al 11 gezinnen, er stond een kapelletje en er was een dorpsbestuur. Maar door stormen werden nogal stukken land weggeslagen. In 1591 mat het eiland 100 ha en ruim een eeuw later is daar nog 70 ha van over.

De Horn in 1849 (tekening van G. Schuurman)

Aankoop in 1840 door FWJ Beukman

Frans Beukman koopt  het eiland en zijn zoon Ludovicus Beukman komt er met zijn vrouw Tecla Appelman te wonen. Tot de inpoldering door de kanaalmaatschappij heeft hij daar met zijn gezin, zijn broer Thomas, gouvernante en dienstmeid geboerd. Vandaar vertrokken zij in 1867 naar de Buiksloterham.

Februari 1865, kruiend ijs

De winter in 1865 was streng en toen in februari de dooi inviel, kwamen de eilandbewoners in grote problemen door kruiend ijs.
Hierbij een krantenartikel dat de noodsituatie beschrijft. >>kruiend ijs.pdf<<

Aanleg Noordzeekanaal

De graafwerkzaamheden beginnen op 8 maart 1865 in de duinen van de Breesaap (7 km breed tussen Velsen en de Noordzee). Op 1 november 1876 wordt het kanaal geopend en Koning Willem III maakte de eerste tocht door de sluizen.
Onderstaande tekening van "Het nieuwe zee-kanaal van Amsterdam" is gemaakt circa 1876 (Uitg. C.F. Stemler)

zeekanaal van Amsterdam 1876

Het eiland De Horn stak nog een tijdje als een soort terp boven de IJpolder uit. Jan Rebellenwaard verdween al snel onder de Hembrug. Toen ik daar vroeger met mijn broers bramen plukte had ik er nog geen weet van. De Horn was herkenbaar tot in de jaren veertig. Daarna is alles omgewoeld en zijn de insteekhavens Sontus, Bosporus en Suez aangelegd.

naar begin van deze pagina

Felix Petrus Franciscus Beukman (1849-1921)


Felix Beukman

 

 

 

 

 

 

GRAFSCHRIFT

Hier ligt Poot
Hij is dood

De Schoolmeester

 

 

 

 

 

Veelal de laatste woorden van een gladiator in het oude Rome:

Ave, imperator,
morituri te salutant.

 

© 2011 Theo Emke