Uitleg genealogische termen

Kwartierstaat

Een kwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van de voorouders van een bepaald persoon. De naam is ontstaan uit de vier kwartieren van een wapenschild, waarin men dan de wapens van de vier grootouders plaatste. 

Systematiek van de kwartierstaat

Kwartierstaat
Personen in een kwartierstaat worden meestal genummerd volgens het Kekulé-systeem (naar Stephan Kekulé von Stradonitz). De hoofdpersoon, proband of kwartierdrager genaamd, krijgt nummer 1. De vader krijgt nummer 2, de moeder nummer 3, de vader van de vader nummer 4, enz. Het nummer van de vader van een persoon is af te leiden door het nummer van de persoon met twee te vermenigvuldigen. Het nummer van de moeder is 1 hoger dan het nummer van de vader. Met uitzondering van de proband hebben alle mannen een even nummer, terwijl de vrouwen een oneven nummer hebben, namelijk die van haar man +1.

Stamreeks

Een stamreeks is in de genealogie één bepaalde lijn uit een kwartierstaat.
In de lijsten op deze site heb ik gebruik gemaakt van de naamstamreeks. Deze gaat door op de geslachtsnaam (bijvoorbeeld bij een onbekende vader of in geval van adoptie) of op de boerderijnaam (bijvoorbeeld bij aanneming van de boerderijnaam door de man van een erfgename van die boerderij).

Parenteel

Een parenteel is een in generaties gerangschikte opgave van de afstammelingen van een bepaald ouderpaar.
De verschillende generaties zijn genummerd.

 

 

 

A.M. Kastermans (1862-1934)

Alida Kastermans

 

 

 

Zoals het klokje thuis tikt,
tikt het nergens.

Deze pendule heeft met
zijn slagwerk menig telefoongesprek verstoord.

 

© 2011 Theo Emke