Buiksloterham

De Buiksloterham was oorspronkelijk een inham aan de noordzijde van het IJ ten westen van de Volewijkslanden en ten oosten van een smalle landtong, de Nes genaamd.

"Plannen tot droogmaking schijnen er al in het begin van de 19de eeuw geweest te zijn en in 1832 besloot de gemeenteraad tot aanleg van een dam van rijshout ten einde te beletten, dat de in de ham sedert 1819 gestorte modder uit het IJ weer naar het diep zou worden teruggevoerd. In 1844 stond de staat zijn rechten op deze gronden af, waarna van Amsterdamse zijde de droogmaking ter hand werd genomen. De relletjes van maart 1848 leidden tot een versnelling in de uitvoering, daar men er een goede werkverschaffing in zag. In 1849 was de dijk vrijwel voltooid en moest besloten worden met welk middel drooglegging zou worden uitgevoerd. Een vijzelmolen zou f 30.000,- kosten, terwijl de heren P. van Lissingen en Dudok van Heel aanboden een stoommachine te bouwen voor f 18.540,- ..." 

Frans Beukman eigenaar

"De gemeenteraad behoefde deze technische kwestie echter niet te beslissen, want hij besloot op 6 februari tot verkoop van de Buiksloterham met de reeds uitgevoerde werken. Op 31 maart 1851 werd F.W.J. Beukman eigenaar. Hij liet de droogmaking uitvoeren met een stoommachine met twee pompen, die geplaatst werd aan het IJ nabij de Buiksloter Veerhaven."
(uit: Rondom Volewijck en Tolhuis, J.A. Groen jr)Vijzelmolen

"Een beslissing in dit vraagstuk heeft de raad echter nooit hoeven te nemen, want in  zijn vergadering van 6 februari 1850 besloot hij op voorstel van het lid Spengler de concessie tot droogmaking van de Buiksloterham met de reeds uitgevoerde werken aan een derde over te doen of te verkopen. Krachtens dit besluit werd de Buiksloterham met de concessie tot droogmaking op 31 maart 1851 voor f 85.000,- verkocht aan F.W.J. Beukman. Deze werd daardoor eigenaar van de na droogmaling gevormde polder, die ruim 200 ha groot was. Later waren er echter verscheidene grondeigenaars en was er ook een polderbestuur."
(uit: Ons Amsterdam 14de jaargang, No 12, december 1962).

Afbeelding links: detail van een vijzelmolen.

Buiksloterham, kaart uit 1866

naar begin van deze pagina

Felix Petrus Franciscus Beukman (1849-1921)


Felix Beukman

 

 

Carpe diem, quam
minimum cetera postero.

Horatius

 

Contra vim mortis
non est medicamen in hortis

Tegen de dood
is geen kruid gewassen

 


Uitspraak van een Amsterdams hoertje:
"Ik mot effe met mijn buiksloterhammetje naar de dokter."

© 2011 Theo Emke